Nah-Dja Tien - JAN Reality

Kontaktujte mě:

+420 724 723 138 nah-dja.tien@jan-reality.com

Najdete mě také na:

Nah-Dja Tien

Hotel Enthusiast & Notion Wizard

Nah-Dja je ze čtvrtiny Číňan a ze tří čtvrtin Holanďan a už více než 20 let žije v České republice.
Vystudoval hotelový management v Holandsku a v souvislosti se studiem absolvoval stáž v době otevření Disneylandu v Paříži.

Nah-Dja je velmi vášnivým tvůrcem hotelů a dosud měl to štěstí otevřít a provozovat 11 hotelů po celé Evropě.
V Praze vytvořil se soukromými investory 5 hotelů, z nichž 3 se dostaly na přední místa na Tripadvisoru jako nejlépe hodnocené hotely v České republice.

Má vášeň pro rozmazlování lidí, vytváření a řízení nezávislých hotelů je skvělým způsobem, jak zúročit to nejlepší z jeho osobnosti v kombinaci s vášní pro nezávislé hotely.

Díky bohatým zkušenostem z vytváření a řízení úspěšných hotelů Nah-Dja rád sdílí a konzultuje svou vášeň s podobně smýšlejícími hoteliéry. Nah-Dja je také velkým fanouškem systému Notion a rád vytváří pracovní postupy jako průvodce systémem Notion v pohostinství JAN.

Ve volném čase rád objevuje nové restaurace, nebo recepty, které uvaří ve své vlastní kuchyni.

Nah-Dja hovoří Anglicky, Holandsky, Francouzsky, Německy a Česky a žije se svými dvěma dětmi v centru Prahy.

Kontaktujte mě:

+420 724 723 138 nah-dja.tien@jan-reality.com

Najdete mě také na:

Nah-Dja Tien

Hotel Enthusiast & Notion Wizard

Nah-Dja is a quarter Chinese and 3 quarters Dutch and has been living in Czech Republic for the last 20+ years.

He studied Hotel Management in Holland, and did his training, related to his studies, during the opening period of Disneyland in Paris.

Nah-Dja is a very passionate hotel creator and was lucky so far to open, and operate 11 hotels all over Europe. 

In Prague he created 5 hotels with private investors, of which 3 made it to the top spot on Tripadvisor as the best rated hotels in Czech Republic. 

Having a passion for spoiling people, creating and managing independent hotels is a great way to get the best of his personality, combined with the passion for independent hotels. 

With the vast experience from creating and managing successful hotels, Nah-Dja loves sharing and consulting his passion with like minded hoteliers. Nah-Dja is also a very big fan of Notion and loves creating workflows as the Notion wizard in JAN hospitality. 

In his free time, he loves to discover new restaurants, or discovering new recipes that he will cook in his own kitchen.

Nah-Dja speaks English, Dutch, French, German and Czech and lives with his 2 children in the centre of Prague

Chcete se stát členem týmu JAN Reality i vy?

Kontaktujte nás!