Podmínky pro používání webových stránek - JAN Reality

Podmínky pro používání webových stránek

 1. Společnost Jan reality s. r. o., se sídlem Hartigova 1146/107, 130 00 Praha 3, IČO 29057752, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C 163515 (dále jen „Provozovatel“), vydává Podmínky pro používání internetových stránek www.jan-reality.com (dále je „Podmínky“). Tyto Podmínky jsou závazné pro každou osobu, která internetové stránky používá.
 2. Každý návštěvník webové stránky je povinen se při své prvé návštěvě seznámit s těmito podmínkami využívání webové stránky.

Podmínky užívání Internetové stránky

 1. Webová stránka je určena výlučně pro osobní potřebu. Jakékoliv užití webové stránky nebo jakékoliv její části nebo jejího obsahu jinak než pro osobní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webové stránky. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Provozovatele, a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webové stránky.
 2. Obsah webové stránky je připravován s maximální péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Návštěvník tudíž na webovou stránku vstupuje, resp. k jejímu obsahu přistupuje na vlastní riziko.
 3. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů, neboť řešení každého jednotlivého případu či problému vyžaduje zohlednění všech související okolností a specifik.
 4. Využití prezentovaného postupu, či postup podle zde prezentovaného názoru nebo informací, bez řádné konzultace s odborníkem, který by zohlednil všechna specifika a okolnosti případu a navrhl odpovídající řešení, může vést ke vzniku újmy. Za takovou újmu nemůže jakkoli odpovídat původce informace anebo tvůrce či správce webové stránky.
 5. Výhrady prezentované v odst. 5 a 6 platí z povahy věci i pro jakékoli informace, postupy či názory, jež jsou prezentovány na webových stránkách, na něž se text obsažený na této webové stránce odkazuje.
 6. Máte‑li zájem o řešení konkrétní věci, obraťte se prosím na naši společnost prostřednictvím údajů uvedených v sekci Kontakt.
 7. Veškerá práva týkající se obsahu a vzhledu těchto webových stránek jsou vyhrazena společnosti Jan reality s. r. o.. Celkové nebo částečné reprodukce, distribuce, přenos (elektronický nebo jiný), nebo používání těchto webových stránek pro veřejné či komerční účely jsou bez předchozího písemného souhlasu jmenované společnosti zakázány.
 8. Na webové stránce jsou v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zveřejněny osobní údaje. Právní podklad pro užití těchto osobních údajů je omezen na tuto webovou schránku. Jakékoli jejich kopírování a další šíření jinak než pro osobní potřebu je zásahem do práv dotčených osob a přestupkem podle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Uvedené stran kopírování a dalšího využívání neplatí, jde‑li o kontaktní údaje, u nichž je zjevné, že jsou uvedeny s cílem nabídnout návštěvníkovi možnost spojit se s dotyčnou osobou.

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel dbá vysoké úrovně ochrany osobních údajů při poskytování služeb.
 2. Informace zpracování osobních údajů, včetně informací o právech náležících osobě, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, které souvisí s poskytováním služeb prostřednictvím Internetové stránky, jsou dostupné ZDE.

Informace o používání cookies

 1. Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory označované jako cookies na vaše zařízení. Soubory cookies jsou standardně používány téměř všemi webovými portály nabízejícími dodávky či služby. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo do Vašeho mobilního zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
 2. Podrobné informace o cookies jsou dostupné ZDE.

Pokud s podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím webovou stránku a nadále ji nepoužívejte.

V Praze dne 23. 9. 2022