Tereza Michalová - JAN Reality

Tereza Michalová

Marketing Hospitality

Tereza studied Business Administration at the Anglo-American University in Prague. During her studies she started working for a leading gastronomic group in Prague, leaving her management position in the company after more than 12 years in order to apply her existing experience and gain some new ones in the hotel industry.  She subsequently developed her knowledge in the retail/wholesale and property management sectors and now capitalizes on her many years of experience in a wide range of businesses in the retail sector at JAN Hospitality.

Tereza enjoys spending her free time in the countryside with her partner and dogs, cooking, baking and gardening. She speaks English and German.

Tereza Michalová

Obchod - JAN Hospitality

Tereza vystudovala obor Business Administration na Anglo-Americké Univerzitě. Během studií začala pracovat pro přední gastronomickou skupinu v Praze, odkud z pozice ve vedení společnosti po více jak 12 letech odešla uplatnit dosavadní zkušenosti a čerpat nové do hotelnictví. Následně během své více jak 10leté profesionální dráhy rozvíjela své znalosti v oborech maloobchod/velkoobchod a správa nemovitostí. Mnohaletou praxi ze širokého spektra businessu nyní zužitkovává v oblasti obchodu v JAN Hospitality.

Volný čas ráda tráví v přírodě se svým partnerem a psy, vařením, pečením a zahradničením. Mluví anglicky a německy.

Would you like to become a member of the JAN Reality team?

Contact us!