Corporate documents

Dle § 7 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jsme jako společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014 povinni průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje, které jsme povinni uvádět na obchodních listinách.

Contact us

We’re ready to help you out,
when you need us

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Our website uses cookies, which could include also third party cookies, to send advertising that is relevant to you. Our website includes also third parties’ cookies. By continuing your visit on the website, you consent to the use of the cookies.

I understand