Firemní dokumenty

Dle § 7 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jsme jako společnost s ručením omezeným od 1. 1. 2014 povinni průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje, které jsme povinni uvádět na obchodních listinách.

Kontaktujte nás

Jsme připraveni vám pomoci za
jakékoliv situace